Side info

På siden her samler vi alle mødeindkaldelser, dagsordner, relevante reglementer og skemaer samt budgetter og regnskaber.

Dagsordner og referater af alle møder bliver offentliggjort på denne side, således at alle har mulighed for at følge bestyrelsens arbejde.

Alle budgetter og regnskaber bliver offentliggjort på denne side, dog undtaget drifts- og vedligeholdsplaner, da disse kun er interne dokumenter. 

Relevante reglementer og skemaer.

Ved indgåelse af lejemål udleveres en samlemappe med reglementer og skemaer, som har med selve lejemålet at gøre.

Nyttige eksterne links til relaterede hjemmesider