afd01 Afd. 01, Nylandsvej 1-12

Stamdata for afdeling

12 stk. fritliggende huse på 97 m2 + 45 m2 kælder, opført i 1952.

Tagene blev skiftet omkring 1977, og de oprindelige køkkener fra 1952 er skiftet ca. 1982.

Kældervinduerne blev skiftet til plastik omkring 1992.

Byfornyet i 1999-2002. Byfornyelsen bestod af 100% omfugning, udskiftning af vinduer til træ/alu m/lavenergiglas.

Nedbrydning af altan på 1. sal og ændring til franske altaner + ny dobbelt terrassedør som vinduerne. Tageetage efterisoleret med 200 mm rockwool.

Hoved- og kældertrappe renoveret med nye gelændere og belagt med klinker.

Kælder ydervægge gravet fri og isoleret udvendigt med 125 mm flamingo, og der blev nedlagt omfangsdræn omkring alle huse i kældergulvshøjde.

Nye nedløbsrør og alle kloakker total renoveret og spildevand separeret til to-strengs.

Samtidig med byfornyelsen blev alle badeværelser renoveret.

Siden byfornyelsen er der skiftet kælder- og facadedøre magen til vinduerne, og der er opsat postkasser på stander ved fortovet.

Enkelte huse har fået lavet individuelle forbedringer i form af terrassedør i stueetage og/eller nyt køkken. Huslejen vil derfor variere alt afhængig af forbedringer.