Afd04 Afd. 04, Fiskeri- og Hejrevej, Kornvangen

Stamdata for afdeling

31 lejligheder opført i klynge/række med fælles parkeringspladser.

Afdlingen bestod oprindeligt af 3 afdelinger med tilsammen 30 lejligheder og 3 ungdomsboliger. Afdelingerne blev sammenlagt i 2010/11 og de 3 ungdomsboliger blev ombygget til een lejlighed på 84 m2.

Afdelingen er derfor opført i 3 tempi. 1982, 1987 og 1989. De 4 boliger på Kornvangen i Skovlund er opført i 1987.

Boligarealerne varierer en smule ligesom rumindretning, men i det store hele er boligerne meget ens. Arealerne er: 64, 65 og 66 m2 samt 84, 85 og 86 m2.

Enkelte lejligheder har fået nyt køkken og/eller badeværelse, hvorfor huslejen kan variere individuelt.

Afdelingen gennemgik en byggeskaderenovering af ustabil tagkonstruktion i 2001.

Alle døre/vinduer er skiftet til træ/alu med lavenergiglas i 2008

Beklædning på redskabsskure er skiftet til vedligeholdelsesfri eternit i 2008.

Alle fællesarealer passes af haveselskab.