Udskiftning af vinduer Græsvangen

Ordren er igangsat. Så snart vi kender en leveringsdato fra vinduesfabrikken, vil der blive aftalt en opstartsdato. Når den er på plads vil der blive sendt info ud til de berørte lejere. Opdateres...

13-02-2017 19:34