Ansøgning om nyt køkken eller bad

Send ansøgning hvis du ønsker nyt køkken eller bad i henhold til individuel råderet §37b. Du vil herefter blive kontaktet omkring det videre forløb.

Anmeld råderetsarbejder

Vil du foretage råderetsarbejder i eller uden for boligen, så send en anmeldelse på arbejdet. Der kan kun gives godtgørelse hvis arbejdet er anmeldt før du begynder.

Registrering til dispensation til at holde hund

Gælder for Afdeling 4, Fiskeri- og Hejrevej, Kornvangen