Ansøgning om nyt køkken eller bad

Send ansøgning hvis du ønsker nyt køkken eller bad i henhold til individuel råderet §37b. Du vil herefter blive kontaktet omkring det videre forløb.

Anmeld råderetsarbejder

Vil du foretage råderetsarbejder i eller uden for boligen, så send en anmeldelse på arbejdet. Der kan kun gives godtgørelse hvis arbejdet er anmeldt før du begynder.