Fejl- og mangler ved indflytning

 
 
 
 
 

Vigtig info vedr. fejl- og mangler.


I forbindelse med indflytning i ny bolig, har du 14 dage fra overtagelsesdato til skriftligt at gøre boligforeningen opmærksom på eventuelle fejl- og mangler som ikke blev konstateret ved indflytningssynet.


Ting som er nævnt inden tidsfristens udløb, hæfter du ikke for ved en senere fraflytning.


Husk! Du kan altid fejlmelde ting der er defekte og som påkræver udbedring.

Undlader du at fejlmelde, og dette medfører yderligere skade på ejendommen, vil det være misligehold af boligen som du risikerer at skulle betale for, så konstaterer du fejl, så få det fejlmeldt.